O konferencji

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej „Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy” organizowaną przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków.

Potrzebna niezwłocznej i głębokiej reformy zbiorowego prawa pracy jest oczywista dla każdego kto się tą tematyką zajmuje, czy to w praktyce, czy w teorii. W niedługim czasie mają rozpocząć się prace nad uchwaleniem nowego kodeksu pracy, a także pierwszego w historii Polski kodeksu zbiorowego prawa pracy. W tej sytuacji powstała potrzeba zainicjowania naukowej dyskusji na temat kierunków w jakich powinna pójść prace nad tą kodyfikacją. Niniejsza konferencja stanowi reakcję na tę potrzebę.

Konferencja planowana jest w dniach 13-14 października 2016 r. w Warszawie. Organizatorzy dostrzegają potrzebę przedyskutowania dwóch grup zagadnień. W konsekwencji planowane są dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich odbędzie się 13 października. Będzie poświęcony zagadnieniom ogólnym zbiorowego prawa pracy. Drugi panel odbędzie się 14 października i będzie obejmował szczegółowe regulacje prawne dotyczące relacji pracownika z pracodawcą. Każdy panel zakończy dyskusja.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do adwokatów i radców prawnych. Jednakże do wspólnej dyskusji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

Lista zagadnień z podziałem na panele dyskusyjne

Panel pierwszy – Zbiorowe prawo pracy.

W trakcie tego panelu dokonany zostanie przegląd aktualnego stanu zbiorowego prawa pracy oraz projekty ustaw w tym zakresie. Podjęta zostanie także próba oceny potrzeby stworzenia kodeksu zbiorowego prawa pracy. Ten panel jest panelem najbardziej teoretycznym, stanowić jednak będzie punkt wyjścia do pozostałych tematów.

Panel drugi – Umowy zbiorowe.

Przedmiotem tego panelu będzie zakładowe zbiorowe prawo pracy –  układy zbiorowe pracy, porozumienia mające podstawy ustawowe oraz porozumienia nienazwane – umowy społeczne. Omówione zostanie przede wszystkim znaczenie (skuteczność) umów zbiorowych na tle prawa powszechnego.

Panel trzeci – Pracodawca w zbiorowym oraz indywidualnym prawie pracy.

W trakcie tego panelu omówiona zostanie potrzeba stworzenia definicji rzeczywistego (konstytucyjnego) pracodawcy na użytek zbiorowego prawa pracy, a także problemy wynikające z jej braku.

Panel czwarty – Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem przejścia pracowników do nowego pracodawcy w trybie art. 231 kodeksu pracy oraz problemów w stosowaniu tego przepisu w praktyce.

Podczas tego panelu omówiona zostanie praktyczna strona stosowania ww. przepisu kodeksu pracy na tle innych sposobów restrukturyzacji zatrudnienia oraz liczne kontrowersje z tym związane. Programy dobrowolnych odejść (tzw. PDO) oraz zwolnienia grupowe, jako pozostałe sposoby restrukturyzacji zatrudnienia – omówione zostaną fragmentarycznie.

Struktura konferencji

Struktura konferencji oparta będzie na wynikaniu kolejnego tematu z poprzedniego
oraz na ich wzajemnym uzupełnianiu.

ZBIOROWE PRAWO PRACY

jako zespół norm regulujących tzw. zbiorowe stosunki pracy, czyli stosunki między partnerami społecznymi, którymi ze strony pracowników są związki zawodowe lub inne pozazwiązkowe ich przedstawicielstwo, a także załoga, a po stronie pracodawczej – pracodawcy lub ich organizacje.

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

procesy  gospodarcze, wpływające na prawa pracowników, które generują zbiorowe stosunki pracy – dialog społeczny, porozumienia zbiorowe.
Zadaniem konferencji jest naświetlenie problemów ze stosowaniem niektórych przepisów regulujących te stosunki, w tym przede wszystkim art. 23 kodeksu pracy.

PRACODAWCA W ZBIOROWYM PRAWIE PRACY

Podmiot decyzyjny w procesach restrukturyzacyjnych i jednocześnie strona w zbiorowych stosunkach pracy.  Zadaniem konferencji jest omówienie problemów z definiowaniem „pracodawcy” w zbiorowych stosunkach pracy.

UMOWY ZBIOROWE

Umowy zbiorowe jako „efekt”, „produkt” zbiorowych stosunków pracy.
Zadaniem konferencji będzie omówienie znaczenia tego rodzaju prawa pracy oraz problemów w jego stosowaniu.

Zapraszamy do udziału, a także do zgłaszania referatów.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Program

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień:

 1. Panel pierwszy – Zbiorowe prawo pracy.
 2. Panel drugi – Umowy zbiorowe – układy zbiorowe pracy, porozumienia, umowy społeczne.

Początek godz. 9:00

Panel pierwszy – Zbiorowe prawo pracy

9:00 – 9:45

 • Przywitanie gości, przedstawienie i omówienie programu konferencji, przedstawienie prelegentów, wprowadzenie do tematyki zbiorowego prawa pracy – Marcin Szymanek (15 min.)
 • Referat naukowy Prof. Jacek Męcina „Wyzwania dla zbiorowego prawa pracy”(ok. 30 min.)

9:45 – 10:00 przerwa kawowa

10:00 – 10:45

 • Wystąpienie, Przewodniczący ZZZE Janusz Śniadecki „Znaczenie zbiorowego prawa pracy dla jakości dialogu społecznego (20 min.)
 • Wystąpienie, Przewodniczący OPZZ Jan Guz „Dialog społeczny”(20 min.)
 • Dyskusja – tezy, wnioski.

10:45 – 11:00 przerwa kawowa

Panel drugi – Umowy zbiorowe: układy zbiorowe pracy, porozumienia, umowy społeczne

11:00 – 12:00

 • Wprowadzenie – adwokat Łukasz Panasiuk (15 min.)
 • Referat naukowy Prof. Monika Gładoch „Umowy zbiorowe i układy zbiorowe” (45 min.)

12:00 – 12:15 przerwa kawowa

12:15 – 13:15

 • Referat naukowy Prof. Grzegorz Górski – „Umowy społeczne w GK ENERGA”
 • Referat naukowy Dr Kamila Naumowicz – „Rola układów zbiorowych w prawie pracy w świetle polskich i włoskich doświadczeń, analiza prawno-porównawcza”
 • Dyskusja

13:30 – 14:30 przerwa obiadowa

14:30 – 15:00 – Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

Drugi dzień:

 1. Panel trzeci – Pracodawca w zbiorowym oraz indywidualnym prawie pracy.
 2. Panel czwarty – Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem  przejścia pracowników do nowego pracodawcy.

Początek godz. 9:00

Panel trzeci – Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem  przejścia pracowników do nowego pracodawcy

9:00 – 10:00

 • Wprowadzenie – restrukturyzacja pracownicza przedsiębiorstw, przejście pracowników w trybie art. 23 [1] k.p., PDO, zwolnienia grupowe – Marcin Szymanek (15 min.)
 • Referat naukowy adwokat Łukasz Panasiuk „Przejście pracowników w trybie art. 23 [1] k.p. – stan obecny i stan pożądany” (45 min.)

10:00 – 10:15 – przerwa kawowa

10:15 – 11:00 – Wystąpienia dotyczące faktycznych skutków restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przy pomocy art. 231 kodeksu pracy:

 • Przewodniczący Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA Robert Bzdęga „Przejście pracowników w trybie art. 23 [1] k.p. w praktyce” – wystąpienie (20 min.)
 • Członkini Zarządu Forum Związków zawodowych oraz Przewodnicząca Związku Zawodowego Wizja Pani Barbara Markowska – „Przejście pracowników w trybie art. 23 [1] k.p. w praktyce” – wystąpienie (20 min.)
 • Dyskusja

11:00 – 11:15 przerwa kawowa

Panel czwarty – Pracodawca w zbiorowym oraz indywidualnym prawie pracy

11:1512:15

 • Referat naukowy – Marcin Szymanek „Pracodawca w zbiorowym prawie pracy” (45 min.)

12:15 12:30  przerwa kawowa 

12:30 – 13:15

 • Pracodawca w zbiorowym prawie pracy – wystąpienie ze strony pracodawców (20 min.)
 • Dyskusja

13:30 – 14:30 przerwa obiadowa

14:30 – 15:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Partnerzy

Organizator

Patronat honorowy

Partner Strategiczny

ZAREJESTRUJ SIĘ

Lokalizacja

Lord Hotel****

aleja Krakowska 218, 02-219 Warszawa

Zarejestruj się teraz!

Bilet wstępu na Konferencję organizowaną przez Z.Z.Z.E. w Warszawie w dniach 13-14 października 2016 r.

Cena zawiera:
– udział w czterech panelach 13-14.X.2016r.
– przerwy kawowe
– lunch

Cena:

200 zł (brutto)

200.00zł Dodaj do koszyka


Koszyk

Zamówienie

Kontakt

Osoba do kontaktu

adw. Łukasz Panasiuk
tel.: 662 668 312
e-mail: konferencja@zzze.pl

Formularz kontaktowy

Poniższe pola muszą być zaznaczone, by wysłać wiadomość.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję jego warunki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 21/25 lok. 76, 00-628 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem, w celu świadczenia usług przez Z.Z.Z.E. z siedzibą w Warszawie.